atelier L2 art+design v.o.f.

Leny Franken en Leo Klein kijken met veel plezier terug naar een lange weg die zij al gegaan zijn in de wereld waar het scheppen van vorm, zoeken naar kleur en het ordenen van het wit een belangrijke rol spelen. Onder de naam atelier L2 art+design werken beide beeldend kunstenaars autonoom maar in een stimulerende samenwerking. Een samenwerking die niet wil invullen maar aanvullen met een streven om elkaar minimaal te beïnvloeden. Atelier L2 art+design herbergt voor hen de magie van de symbiotische energie van het scheppen. Zij willen daarin niet anoniem blijven, zij vormen een ‘WIJ’, los en onafhankelijk van elkaar maar gelijkgezind en individueel. Voor hen is Kunst niet alleen een  kwestie van vorm maar vooral van persoonlijke inhoud…
De uniciteit van de werken voorop gesteld en gegarandeerd, er is geen sprake van oplages of kopieën.

‘MusLukt’ is de naam van de opengewerkte bronzen vogels van Leny Franken.
Deze unieke bronzen vogels zijn sober, stralen eenvoud uit, de kunst van het weglaten, zodat elk vlak, elke lijn in functie staat van het wezen. Zelfs de titel ‘MusLukt’ functioneert als een pars pro toto. Leny Franken weet elke keer weer de formele compositie van een, naar alle waarschijnlijkheid uitgestorven vogelsoort, als ook het fantasiethema van het onderwerp ‘Vogels’ in balans te brengen, zodat de vogels berusten in het feit dat zij in hun gestolde bronzen wereld in hun ageren beperkt zijn en daardoor de beschouwer een optimale kans geven om van hun karakteristieke essentie te genieten.
Als grafkunst…
de MusLukt eindelijk geland na de levensvlucht. Naast de vaste gedetailleerde Vorm die de verschillende fasen in het leven symboliseert, vormen de open ruimten de metafoor voor de vrije geest. Trots en tevreden!

MusLukt, in diverse kleuren, wordt geleverd op een sokkel van arduin (Belgische hardsteen) en ijzer.De ijzeren sokkel is 8x8x100 cm lang en staat op een voetplaat van 20x20x1 cm. Aan de bovenkant wordt de sokkel afgesloten met een steen van arduin van 8x8x8 cm. Dit geheel is bijzonder geschikt als grafkunst, al dan niet als urn. Intussen zijn meerdere plaatsingen op kerkhoven, onder andere op Zorgvlied Amsterdam en een kerkhof in Kerkrade gerealiseerd. Ook hebben er diverse sokkel-urnen Een plaats gevonden bij mensen thuis. De sokkel-urn kan in overleg van tekst e.d. worden voorzien.

atelier L2 art+design v.o.f.
Leny Franken en Leo Klein
Mgr. Boijmansstraat 28
6471 VD Eygelshoven – NL