Over-Leven, Stein

Over-Leven ritueelbegeleiding | Marie-Cécile Pieters

Een goed afscheid sluit aan bij de persoonlijkheid van de overledene en hoe hij of zij geleefd heeft. Een afscheid dat recht doet aan de overledene biedt troost en is voor de naasten een eerste stap naar een hernieuwde verzoening met het leven. Samen het leven vieren, biedt een weg uit de pijn.

Mijn naam is Marie-Cécile Pieters en ik begeleid rituelen bij afscheid, bijvoorbeeld bij een uitvaart. Samen met de u ga ik op zoek naar de meest passende teksten of ik schrijf ze voor u. Ik help u met de muziekkeuze en -als dat bij u past – rituelen en symbolen die als metafoor dienen voor het leven van de overledene. Ik sluit aan bij uw wensen en nodig u en de naasten uit zelf een actieve bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld met het schrijven en/of voordragen van een gedicht of muziek. En ik sta naast u om te vertolken wat u voelt, als u er zelf geen woorden voor heeft. Zo werken we samen aan een waardig en persoonlijk afscheid dat gaat over leven, meer dan over de dood.

Ritueelbegeleiding bij afscheid is een vorm van uitvaarzorg die gedekt wordt door uw uitvaartverzekering. Ik werk nauw samen met de uitvaartverzorger om de uitvaart optimaal te stroomlijnen en te regelen. U kunt op mij rekenen als stabiele partner en houvast in die kwetsbare periode rondom het overlijden van uw dierbare.