Peusen

uitvaartzorg • crematorium

Het laatste afscheid,
een mooie herinnering

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is het overlijden van een dierbare voor velen een van de meest ingrijpende momenten in het leven. De wereld lijkt ineens stil te staan, terwijl te-gelijkertijd een onzekere periode aanbreekt waarin veel geregeld moet worden. In die prille fase van rouw, waarin het verlies en verdriet een plek moeten krijgen, is het fijn als er iemand naast u staat. Die tijd en aandacht voor u heeft. Die u helpt en begeleidt om het laatste afscheid tot een mooi, persoonlijk eerbetoon te maken, waar alle nabestaanden met een warm gevoel aan terugdenken.

PERSOONLIJKE AANDACHT
Het deskundige team van Peusen Uitvaartzorg Crematorium weet als geen ander hoe belangrijk het is dat u zich in die emotionele dagen rondom de uitvaart ondersteund voelt. We staan vóór en achter de schermen voor u klaar om op basis van uw per-soonlijke wensen, en met oog voor detail invulling te geven aan het laat-ste afscheid. Onze uitvaartverzorgers beschikken over jarenlange kennis en ervaring. Ze zijn vanaf het begin be-trokken bij de voorbereidingen en zor-gen er samen met het hele team voor dat uw wensen worden gerealiseerd. Ze nemen het regelwerk uit handen en helpen u stap voor stap keuzes te maken waar u zich goed bij voelt. Bij het vormgeven van de uitvaart en het kiezen van de locatie voor het afscheid. Maar ook bij de keuze tussen begraven of cremeren, het uitzoeken van een grafmonument of de asbestemming.

TIJD, RUST EN RUIMTE
We vinden het belangrijk dat u af-scheid kunt nemen zoals u dat wenst, in uw eigen tempo, op een manier die past bij u en de overledene. In een prettige, sfeervolle en vertrouwde om-geving, die de rust en ruimte biedt om afscheid te nemen. Ons eigentijdse, stijlvolle uitvaartcentrum en cremato-rium in Echt beschikt over alle voor-zieningen om de uitvaart op één plek te organiseren, in een intieme omge-ving. De fraaie aula, in het hart van het karakteristieke gebouw, biedt ruimte aan kleine en grotere uitvaarten en alle mogelijkheden om de uitvaart een per-soonlijk en uniek karakter te geven. De locatie beschikt daarnaast over eigen rouw- en familiekamers. Voor een sa-menzijn na afloop van de plechtigheid zijn er huiselijke koffiekamers. En wie ervoor kiest de as te verstrooien, kan dat later in alle rust doen in de mooie, bosrijke omgeving van Echterheide.

DIRECTE HULP EN ONDERSTEUNING
Peusen Uitvaartzorg Crematorium be-grijpt hoe belangrijk het is dat u zich veilig en vertrouwd voelt als u te maken krijgt met een overlijden. Ons deskun-dige team staat 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar om u te helpen en begeleiden tijdens de emo-tionele dagen rondom het afscheid. Meer informatie vindt u op peusen.nl. Als u het prettig vindt om nu al eens kennis te maken of om nu voor later mogelijkheden en wensen te be-spreken, dan kan dat uiteraard. Belt u ons voor een afspraak via nummer 0475 – 48 61 00.

Image

Foto: Igor & Astrid Peusen

Bellekeweg 37 ECHT • Kloosterstraat 9 SUSTEREN • Telefoon 0475 - 48 61 00 • Internet www.peusen.nl